Juridisk ABC

I denne episoden er det Eivind som blir intervjuet av en annen podcaster, nemlig Christina Skreiberg fra podcasten Frilanslivet. Temaet er forhandlingsteknikk.

Direct download: podcast_1_forhandlinger.mp3
Category:general -- posted at: 6:30am EST