Juridisk ABC
E002 - Kjøp av eiendom i Spania

Er du en av de mange nordmenn som vurderer å kjøpe feriehus eller leilighet i Spania?  

I denne episoden har vi intervjuet advokat Einar Askvig fra hans kontor i Marbella. Askvig har 15 års erfaring som norsk advokat i Spania, og kjenner markedet og reglene inngående. 

Han forklarer hvordan boligsalg skjer rent praktisk og hvilke regler som gjelder for både eiendomsoverføring, skatter og avgifter og viser deg hvilke fallgruver du må unngå.

Direct download: JurABC_Podcast_002_Eiendom_i_Spania.mp3
Category:general -- posted at: 6:49pm EDT