Juridisk ABC

Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser. 

 

  • Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt? 
  • Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV? 

Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden. 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon om relger som angår de aller fleste av oss - enten du er på arbeidsgivers eller arbeidstakers side.

Podcasten er del 1 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær. 

Direct download: JurABC_Podcast_009_Sykdom_del_1.mp3
Category:general -- posted at: 6:08pm EST