Juridisk ABC
  • Hvordan forbereder en erfaren prosedyreadvokat seg til en rettssak?
  • Hvordan gjennomfører du en sivil rettssak på en slik måte at du har størst mulighet til å vinne saken?
  • Hvordan opptrer man i retten, og hva kjennetegner en god prosedyre?

I denne praktiske episoden deler advokat Carl Bore av sine kunnskaper og råd for hvordan du vinner i retten. Episoden er del to av et minikurs i sivilprosess, det vi si reglene for gjennomføring av sivile saker i norske domstoler.

 

Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no (C) 2016 Juridisk ABC AS

Direct download: E024_Hvordan_vinne_en_sak_i_retten.mp3
Category:general -- posted at: 2:23am EDT