Juridisk ABC
Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å være farlige, eller forårsake materielle skader.
 
Hvilke regler gjelder for produsentens ansvar for den skade produktene volder på person eller eiendom eller andre gjenstander?
 
Dagens gjest i Juridisk ABC podcast har bokstavelig talt skrevet boken om Produktansvar, som forfatter av lovkommentaren til produktansvarsloven som kom ut i 2015.  Han har tidligere jobbet som advokat i Kluge Advokatfirma, vært dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett og ikke minst advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Ole André Oftebro er i dag partner i Advokatfirmaet Ræder. Der jobber han foruten med produktansvar, også mye med arbeidsrett og generell tvisteløsning.
 
Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no
Direct download: R025_Erstatningsrett_og_produktansvar.mp3
Category:Erstatningsrett -- posted at: 2:53am EDT