Juridisk ABC

Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling? I så fall er du blant annet unntatt mange av arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og rett til overtidsbetaling.

Veldig mange har i dag slike fleksible stillinger. Men arbeidsmiljølovens regler er strenge, og det er strenge vilkår som må må være oppfylt før en ansatt kan unntas arbeidstidsreglene.

Trår arbeidsgiver feil kan dette få store økonomiske konsekvenser.

I denne podcasten får du en skikkelig gjennomgang av reglene, eksempler fra tidligere avgjørelser, og gode for hvordan du skal forholde deg til disse reglene i praksis.

Vi snakker også litt om de nye reglene som er ventet på området, og du får høre hva vi tror er de mest sannsynlige lovendringene fremover.

Selv om temaet er innenfor arbeidstid og stillingskategorier og kan høres litt tørt og kjedelig ut, lover jeg deg at dette er en spennende og nyttig podcast!

Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma.

Direct download: E027_Ledende_eller_uavhengig_stilling.mp3
Category:general -- posted at: 11:29am EDT