Juridisk ABC

Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere:

  • Faktisk arbeidsfri/feriefritid
  • Feriepenger

Reglene om ferie og feriepenger er ganske kompliserte. Det er lett å gå seg vill.

I denne maratonepisoden av Juridisk ABC podcast får du høre om:

  • Ansattes rett og plikt til å ta ferie
  • Hvor lang ferien skal være?
  • Hvordan tidspunktet for ferieavvikling bestemmes?
  • Om ferien kan flyttes?
  • Ferie ved sykdom
  • Ferie ved oppsigelse og inngåelse av sluttpakker
  • Beregning og utbetaling av feriepenger

Det er en lang episode denne gangen, men fullpakket med kunnskap og praktiske råd!

Gjesten i podcasten er Ole André Oftebro, som leder Ræders faggruppe for arbeidsrett. I det daglige bistår han arbeidsgivere i spørsmål knyttet til alle sider ved arbeidsforhold.

Direct download: E037_Feriepenger.mp3
Category:general -- posted at: 5:22pm EDT