Juridisk ABC

"Den vanskelige samtalen". Når du for eksempel må konfrontere en ansatt med at du tror vedkommende har et avhengighetsproblem. Eller du kanskje må snakke med et nært familiemedlem eller en enn om et vanskelig tema. 

I denne episoden møter du Camilla Lynne Bakkeng som har 20 års erfaring med å rådgi ledere om hvordan de skal gå fram for å snakke med ansatte om vanskelige temaer. Hennes utgangspunkt er fra Akans arbeid innen rus og spilleavhengighet, men det du lærer i webinaret kan selvsagt brukes på mange andre situasjoner også.

Vi inviterer også til webinar for ledere og HR-ansvarlige. For informasjon om hvordan du kan få tilgang, se denne siden. 

Direct download: E043_Akan.mp3
Category:general -- posted at: 9:14am EDT