Juridisk ABC

I 2015 ble tomtefesteloven endret. Advokat Thomas Andersen gir oss en oppdatert forklaring på hva tomtefeste er, og reglene for forlengelse og innløsning av festekontrakter. 

Direct download: E022_Tomtefeste_hvordan_er_de_nye_reglene.mp3
Category:general -- posted at: 3:37pm EDT