Juridisk ABC

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen. 

 

I denne episoden er Merete vår gjest i studio, og hun forteller om Advokatforeningens arbeide og gratis tjenester til publikum. Merete gir konkrete råd om når du bør bruke advokat og hvordan du kan unngå en stor advokatregning. 

 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon og gode råd, og bør høres av alle som har behov for juridisk bistand, eller ønsker å vite mer om hvordan advokatbransjen fungerer.

Direct download: JurABC_Podcast_006_Merethe_Smith.mp3
Category:general -- posted at: 7:56am EDT

1