Juridisk ABC

Del 2 av episoden om sykefravær. Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser. 

 

- Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt? 

- Kan man omplassere langtidssykemeldte?

- Hvordan skal en sykemeldt ansatt følges opp?

- Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV? 

 

Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden. 

 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon om regler som angår de aller fleste av oss - enten som arbeidsgivere eller ansatte..

 

Podcasten er del 2 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær. 

Direct download: JurABC_Podcast_010_Sykdom_del_2.mp3
Category:general -- posted at: 6:14pm EDT

Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser. 

 

  • Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt? 
  • Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV? 

Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden. 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon om relger som angår de aller fleste av oss - enten du er på arbeidsgivers eller arbeidstakers side.

Podcasten er del 1 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær. 

Direct download: JurABC_Podcast_009_Sykdom_del_1.mp3
Category:general -- posted at: 6:08pm EDT

Ekspropriasjon av eiendom er et inngrep i den private eiendomsrett, og reglene kan gi både offentlige og private mulighet til å ekspropriere eiendom - enten helt eller delvis. Formålene kan være mange, som bygging av vei, skoler og barnehager - eller for å få adkomst til eiendommer. Ekspropriasjon er derfor et viktig rettsområde, og konsekvensene for de som er omfattet av ekspropriasjonsprosessen kan være store. 

I denne episoden av Juridisk ABC podcast har vi besøk av advokat Håkon Mathiesen i DALAN advokatfirma. Håkon har over 20 års erfaring med ekspropriasjon, og gir oss oversikten over hvilke regler som gjelder.

Direct download: JurABC_Podcast_008_Ekspropriasjon.mp3
Category:general -- posted at: 1:55pm EDT

Tomtefeste er en relativt vanlig eierform for eiendom i Norge. Siden tomtefeste dreier seg om retten til grunnen der hus og hytter står, dreier det seg om store verdier. Konflikter kan oppstå både med tanke på regulering av leiesum og dersom fester ønsker å overta (løse inn eiendommen.)

I denne podcasten ser vi nærmere på alle de sentrale tomtefestereglene, samt hva som er status etter at  Den europeiske menneskerettsdomstol i 2012 kom til at en bestemmelse i tomtefesteloven var i strid med menneskerettighetene.

Gjest i studio er advokat Thomas Andersen, som nylig har avsluttet arbeidet med en kommentarutgave til tomtefesteloven.  

Direct download: JurABC_Podcast_007_Tomtefeste.mp3
Category:general -- posted at: 2:50am EDT

1