Juridisk ABC

 

Hvor mye kan arbeidsgiver egentlig bestemme over sine ansatte? 

 

Arbeidsgivers styringsrett dreier seg nettopp om dette helt sentrale spørsmålet innen arbeidsretten. Styringsrettens grenser går som en rød tråd gjennom så godt som alle arbeidsrettslige spørsmål. Som arbeidsgiver må man kjenne til hovedinnholdet av rammene for styringsretten. 

 

Med oss i studio har vi en av Norges fremste arbeidsrettsadvokater. Advokat Jan Fougner har skrevet doktoravhandling med tittelen «Endring i arbeidsforhold, Styringsrett og arbeidsplikt». Han er spesialist på prosedyre og arbeidsrett, og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer rettslige, politiske og omdømmemessige risikoer der han har bistått styre og ledelse i private og offentlige virksomheter. 

 

I podcasten tar Fougner oss med gjennom de mest sentrale spørsmålene innen styringsretten, og illustrerer stoffet med en rekke eksempler fra rettspraksis. 

 

Velkommen til en spennende og nyttig podcast!

 

For mer informasjon se juridiskabc.no  

Direct download: E016_Fougner_Arbeidsgivers_styringsrett.mp3
Category:Arbeidsrett -- posted at: 3:50pm EDT

1