Juridisk ABC
Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av ny teknologi, endrede markedsforhold, og politiske vedtak. Slike endringer kan også få betydning for den enkelte virksomhet, som kanskje finner det nødvendig å bruke bruke de ansatte på andre måter. 
 
 • Når kan arbeidsgiver pålegge den ansatte nye arbeidsoppgaver eller betingelser? 
 • Hva ligger i begrepet endringsoppsigelse, og hvordan gjennomføres en endringsoppsigelse? 
Arbeidsgivers styringsrett er vanligvis definert som retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Det er ikke tvil om at mindre endringer i arbeidsforholdet kan gjennomføres i kraft av styringsretten som en ensidig beslutning fra arbeidsgivers side, for eksempel tildeling av nye oppgaver, nytt kontor mv.
 
Men når omplasseringen eller endringene er så omfattende at endringene ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, må arbeidsgiver gå frem ved hjelp av en endringsoppsigelse.
 
I denne podcasten snakker vi om nettopp grensene for styringsretten, og hva som ligger i en endringsoppsigelse.
 
Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning, som nettopp har gitt ut boken "Permittering, nedbemanning, endringsoppsigelser og sluttpakker" på Cappelen Akademisk forlag.
 
 
Direct download: E039_Endringsoppsigelse.mp3
Category:general -- posted at: 3:26pm EDT

Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere:

 • Faktisk arbeidsfri/feriefritid
 • Feriepenger

Reglene om ferie og feriepenger er ganske kompliserte. Det er lett å gå seg vill.

I denne maratonepisoden av Juridisk ABC podcast får du høre om:

 • Ansattes rett og plikt til å ta ferie
 • Hvor lang ferien skal være?
 • Hvordan tidspunktet for ferieavvikling bestemmes?
 • Om ferien kan flyttes?
 • Ferie ved sykdom
 • Ferie ved oppsigelse og inngåelse av sluttpakker
 • Beregning og utbetaling av feriepenger

Det er en lang episode denne gangen, men fullpakket med kunnskap og praktiske råd!

Gjesten i podcasten er Ole André Oftebro, som leder Ræders faggruppe for arbeidsrett. I det daglige bistår han arbeidsgivere i spørsmål knyttet til alle sider ved arbeidsforhold.

Direct download: E037_Feriepenger.mp3
Category:general -- posted at: 5:22pm EDT

Hvilke regler gjelder for hemmelige lydopptak? Er det stengt forbud å ta hemmelige eller skjulte opptak, eller er det tvert i mot helt fritt frem? Finnes det noen som helst god eller aktverdig grunn for at du skal gå rundt og ta opp samtaler med andre?

Direct download: Ferdig_filJuridisk_ABC-E036.mp3
Category:general -- posted at: 8:08pm EDT

I den såkalte «Posten-saken» fra 2017 kom Høyesterett med viktige avklaringer om oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning av en virksomhet.

Spørsmålet i saken var særlig om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet var saklig begrunnet. Retten aksepterte at to og to divisjonsenheter ble slått sammen og hver av de sammenslåtte enhetene ble sett på som en utvalgskrets.

Arbeidstaker vant imidlertid frem med argumentasjonen om at oppsigelsen var usaklig ut fra en interesseavveining. Retten viste her til strukturelle forhold ved hele prosessen sett samlet over en lengre tidsperiode.

Vi har fått med oss advokat Advokat Thomas Talén som prosederte saken for Posten. Thomas er i tillegg til å være en flink og hyggelig kar, også partner i Deloitte, der han jobber med forretningsjuss og arbeidsrettslige spørsmål. 

 

 

 

Direct download: E035_Posten_dommen.mp3
Category:Podcast -- posted at: 9:53am EDT

Hvilke regler gjelder for kjøp av nybygget bolig? Hvilke krav kan kjøper stille til utbyggers leveranse av boligen? Hva må du vite om dagbøter, overtakelse, og hvilke krav som stilles til deg som kjøper? 
 
I denne episoden er advokat Christina Moestue tilbake på podcasten og lærer deg de viktigste reglene du må vite ved kjøpe av nybygg. Du får gode tips og advares mot fallgruver.
 
Loven vi snakker om i denne episoden er bustadoppføringslova 
Direct download: E034_Kjp_av_ny_bolig.mp3
Category:Eiendomsrett -- posted at: 3:16am EDT

Nicolay Skarning gjester studio (igjen!) og vi snakker om når arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grunn av negativitet og mobbing. Du får også høre om hvilke spennende planer vi har for hva vi vil ha med deg på til høsten ...

 

Husk å høre hele episoden...det vil si helt til ETTER "rulleteksten" 

 

Direct download: E033_Mobbing_pa_arbeidsplassen.mp3
Category:general -- posted at: 8:34pm EDT

1