Juridisk ABC

Selv om en sak havner i retten, kan den fortsatt løses gjennom et forlik. Rettsmekling er en praktisk og viktig tvisteløsningsordning der partene kan finne gode løsninger i stedet for å vente på en rettskraftig dom.

I denne episoden møter du en av Norges mest erfarne rettsmeklere, Tine Kari Nordengen fra Borgarting lagmannsrett. I tillegg til å være dommer og mekler i lagmannsretten, er Tine Kari også særskilt mekler hos Riksmekleren.

I denne episoden lærer du om rettsmekling og sivilprosess, samtidig som stifter nærmere bekjentskap med Tine Kari Nordengen.

Direct download: E49_Rettsmekling_Tine_Kari_Nordengen.mp3
Category:general -- posted at: 5:01pm EDT

Permittering er dessverre igjen et aktuelt tema. Når arbeidsgiver må permittere er det viktig at prosessen skjer på en ryddig måte, både av respekt for den ansatte og det viktige partssamarbeidet vi har i Norge.

I denne episoden har vi besøk av avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester og advokat (H) Margrethe Meder. I podcasten lærer du både hvor reglene finnes, hvordan de har kommet til, og ikke minst hvordan de skal anvendes. Denne podcasten er spesielt aktuell for deg som er arbeidsgiver, men vil være av interesse for alle som ønsker å vite mer om disse viktige reglene i norsk arbeidsliv. 

 

Programleder: Advokat Eivind Arntsen

Direct download: 048_-_Permittering.mp3
Category:general -- posted at: 3:34pm EDT

Erstatningsrett er et viktig juridisk fagområde, og noe av det første studentene lærer om på universitetet. I denne episoden får du en innføring i grunnleggende erstatningsrett, illustrert med viktige dommer fra Høyesterett. Gjest i studio er Henrik Bjørnebye som er professor på Nordisk Institutt for sjørett ved det juridisk fakultet i Oslo. 

Direct download: E47_Erstatningsrett_v02.mp3
Category:general -- posted at: 2:52pm EDT

1