Juridisk ABC
Når forhandler vi? Hvorfor forhandler vi? Hvordan forhandler vi? 
 
Forhandlinger er ikke bare en utveksling av mer eller mindre relevant argumentasjon. De skjer mellom mennesker som har flere agendaer, som ikke alltid er synlige og åpenbare, og som kan ha en “inadekvat” adferd. Hva er forholdet mellom påvirkning av rasjonell argumentasjon og intuisjon? Vi glemmer ofte at det nettopp er vi selv som er mest påvirket av de menneskelige sidene. 
 
I denne episoden av Juridisk ABC podcast dykker vi dypt ned i forhandlingsteknikkens verden, mens vi prøver å gjøre deg som til en forhandlingsekspert. 
 
Hvilken forhandlingsstrategi du velger i forhandlingene er avgjørende for resultatet, men også for forholdet partene imellom og effektiviteten i forhandlingene. 
 
Dagens gjest er Sigurd Knudtzon, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma. Knudtzon har også skrevet boken «Å forhandle.»
 
Dette er den tredje episoden i en miniserie om forhandlingsteknikk. Hvis du ikke har hørt de foregående episodene, anbefales det at du begynner med episode E030.
Direct download: E032_ForhandlingerJuridiskabc-E32.mp3
Category:general -- posted at: 6:24pm EDT

You are a negotiator.

Everyday you negotiate, whether at home or at work.

In this episode you will learn from one of the worlds leading experts in conflict resolution.

William Ury is an American author, academic, anthropologist, and negotiation expert. He co-founded the Program on Negotiation at Harvard Law School.

Together with former US president Jimmy Carter, he co- founded the International Negotiation Network, a non-governmental body seeking to end civil wars around the world.

- Former PRESIDENT JIMMY CARTER once said that . “Bill Ury has a remarkable ability. to get to the heart of a dispute. and find simple but innovative. ways to resolve it.”

Over the last 30 years, William has served as a negotiation adviser and mediator in conflicts ranging from corporate mergers to ethnic wars in the Middle East, the Balkans, and the former Soviet Union. During the 1980s, he helped the US and Soviet governments create nuclear crisis centers designed to avert an accidental nuclear war. In that capacity, he served as a consultant to the Crisis Management Center at the White House. More recently, William has served as a third party in helping to end a civil war in Aceh, Indonesia, and helping to prevent one in Venezuela. Last but not least, he has been heavily involved in the process of getting to peace in Colombia. Back in 1981 together with the late Roger Fisher he was the co-author of the classic title Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Getting to yes has been translated into more than 30 languages, and is widely recognized as THE book on negotiation. The book Getting to yes, alone has changed the way countless people negotiate at home with our loved ones, at work with our colleagues, and the way nations negotiate with each other. William Ury has trained tens of thousands of people on how to conduct constructive negotiations. Today he is here to guide and train you in the art of negotiation.

For more information about William Ury, please see http://www.williamury.com/

Other sites relevant to this episode

Gabi Planks: http://gabiury.com/

Harvard Program in Negotiation http://www.pon.harvard.edu/

Some highlights from this episode:

At 5:43 min: How the first steps where taken to get to peace in Colombia

18:50 The negotiations revolution

21:10 What is a BATNA and how does it help you get better results, more easily in a negotiation?

27:00 How does one of the worlds most experienced negotiators prepare?

… and much more!

Direct download: E031_-_Negotiations_Master_Class_-_William_Ury.mp3
Category:general -- posted at: 4:33pm EDT

Vil du oppnå raskere og bedre resultater i forhandlinger? Da må du lære deg forhandlingsteknikk!

I denne episoden får du vite om hvordan jeg har jobbet gjennom dette året både for å studere forhandlingsteknikk, blant annet på Harvard Law School, samtidig som jeg har snakket med to eksperter i faget både i Norge og i USA.

Dette er en kort «oppvarmingsepisode» som blir fulgt av to «masterclass» podcaster i de påfølgende episodene. Jeg anbefaler og håper at du tar deg tid til å høre alle tre episodene!

PS 

Neste episode av podcasten er engelsk, og vi bytter da for anledning navn til ABC Legal. Enjoy!

DS

Direct download: E_30_-_forhandlinger_-_forhandlingsteknikk.mp3
Category:general -- posted at: 3:30pm EDT

I denne episoden snakker vi om et nytt sett med regler som kom inn i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2016. Da fikk loven nemlig et helt nytt kapittel som handler om konkurransebegrensende klausuler.

Gjest i dag er advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort. Advokat Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett og prosesjons- og styreansvar, men har også bred erfaring innen andre rettsområder. Han har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og voldgift.

Direct download: E029_-_Konkurransebegrensninger_2.mp3
Category:general -- posted at: 1:49pm EDT

Jakt er populært som aldri før, og 10 % av alle voksne nordmenn står i Jegerregisteret. Noen regler må man kunne før man legger ut på jakt, og den sentrale loven her er Viltloven.

Det er mange spennende problemstillinger knyttet til jakt og vilt, og her tar vi for oss noe av det viktigste; hvem kan jakte, hva kan vi jakte på, når kan vi jakte, hvor kan vi jakte, og litt om hvordan vi kan jakte. Vi kommer inn på både storvilt- og småviltjakt, og tar opp temaer som grunneiers rettigheter og aktsomhetsplikten, men også litt om våpen, hunder og kjøretøy i forbindelse med jakt, for å nevne noe.

Dagens gjest er Håvard Holdø, som nylig fått utgitt sin kommentarutgave til Viltloven. I tillegg til å være advokat hos Regjeringsadvokaten med møterett for Høyesterett, har han vært ivrig jeger i over 20 år, og har derfor både solide faglige og praktiske kvalifikasjoner for å skrive boken om alle lovreglene som gjelder for jakt.

Velkommen til en spennende og nyttig podcast!

Utgiver: www.juridiskabc.no

Stikkord for denne episoden: Viltloven, jakt, juss, regler, advokat.

Direct download: E028_Viltloven.mp3
Category:general -- posted at: 3:26am EDT

Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling? I så fall er du blant annet unntatt mange av arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og rett til overtidsbetaling.

Veldig mange har i dag slike fleksible stillinger. Men arbeidsmiljølovens regler er strenge, og det er strenge vilkår som må må være oppfylt før en ansatt kan unntas arbeidstidsreglene.

Trår arbeidsgiver feil kan dette få store økonomiske konsekvenser.

I denne podcasten får du en skikkelig gjennomgang av reglene, eksempler fra tidligere avgjørelser, og gode for hvordan du skal forholde deg til disse reglene i praksis.

Vi snakker også litt om de nye reglene som er ventet på området, og du får høre hva vi tror er de mest sannsynlige lovendringene fremover.

Selv om temaet er innenfor arbeidstid og stillingskategorier og kan høres litt tørt og kjedelig ut, lover jeg deg at dette er en spennende og nyttig podcast!

Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma.

Direct download: E027_Ledende_eller_uavhengig_stilling.mp3
Category:general -- posted at: 11:29am EDT

I denne episoden vil du lære mye om praktiske personvernspørsmål på jobben. Vi snakker om blant annet:

- Når kan arbeidsgiver lese de ansattes e-post?
- Er det greit å Google søkerne ved en ansettelsesprosess?
- Hvilke regler gjelder for behandling av personopplysninger ved interne granskninger?
- Hvilke rettigheter har ansatte til innsyn i personopplysninger?
- Kan arbeidsgiver bruke data fra GPS til - kontrolltiltak i bedriften?
- Hva må arbeidsgivere tenke på ved innføring av ny teknologi?
- Hvor finner vi reglene for personopplysninger på arbeidsplassen?

Gjest i studio er Cecilie Lorvik Bodtker Rønnevik fra advokatfirmaet DLA Piper.

Direct download: E026_-_Personvern_pa_arbeidsplassen.mp3
Category:Arbeidsrett -- posted at: 8:09am EDT

Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å være farlige, eller forårsake materielle skader.
 
Hvilke regler gjelder for produsentens ansvar for den skade produktene volder på person eller eiendom eller andre gjenstander?
 
Dagens gjest i Juridisk ABC podcast har bokstavelig talt skrevet boken om Produktansvar, som forfatter av lovkommentaren til produktansvarsloven som kom ut i 2015.  Han har tidligere jobbet som advokat i Kluge Advokatfirma, vært dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett og ikke minst advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Ole André Oftebro er i dag partner i Advokatfirmaet Ræder. Der jobber han foruten med produktansvar, også mye med arbeidsrett og generell tvisteløsning.
 
Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no
Direct download: R025_Erstatningsrett_og_produktansvar.mp3
Category:Erstatningsrett -- posted at: 2:53am EDT

  • Hvordan forbereder en erfaren prosedyreadvokat seg til en rettssak?
  • Hvordan gjennomfører du en sivil rettssak på en slik måte at du har størst mulighet til å vinne saken?
  • Hvordan opptrer man i retten, og hva kjennetegner en god prosedyre?

I denne praktiske episoden deler advokat Carl Bore av sine kunnskaper og råd for hvordan du vinner i retten. Episoden er del to av et minikurs i sivilprosess, det vi si reglene for gjennomføring av sivile saker i norske domstoler.

 

Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no (C) 2016 Juridisk ABC AS

Direct download: E024_Hvordan_vinne_en_sak_i_retten.mp3
Category:general -- posted at: 2:23am EDT

Lurer du på hvordan en rettssak gjennomføres i praksis?

I denne podcasten har jeg besøk av Carl Bore som har ført to av de største sakene som gikk i Høyesterett i 2014 og 2015, og vi går gjennom hvordan sivile saker gjennomføres - skritt for skritt.

Dette er en veldig praktisk og nyttig podcast for alle som lurer på hvordan rettssystemet fungerer.

Podcasten er del 1 av en miniserie med to episoder. I denne episoden ser vi på hvordan saker gjennomføres… i neste episode lærer du hvordan en sak vinnes!

Direct download: E023_Hvordan_gjennomfre_en_rettsak_2.mp3
Category:general -- posted at: 2:56pm EDT

I 2015 ble tomtefesteloven endret. Advokat Thomas Andersen gir oss en oppdatert forklaring på hva tomtefeste er, og reglene for forlengelse og innløsning av festekontrakter. 

Direct download: E022_Tomtefeste_hvordan_er_de_nye_reglene.mp3
Category:general -- posted at: 3:37pm EDT

1