Juridisk ABC

Diskrimineringsnemnda ble opprettet 1. januar 2018, som følge av den nye likestillings- og diskrimineringsombudsloven. Nemda er eit nøytralt forvaltningsorgan som avgjer klager på diskriminering og trakassering, inkludert seksuell trakassering. 

I denne podcasten møter du Diskrimineringsnemndas direktør Ashan Nishantha. Vi snakker om nemdas arbeid og du får høre praktriske eksempler på saker nemda har avgjort

Direct download: E45_Diskrimineringsnemda.mp3
Category:general -- posted at: 6:22pm EDT

I denne episoden får vi besøk av Rune Semundseth fra Businessmastering AS.

For mer informasjon om "Arbeidsrett for ledere og HR-ansvarlige" se http://juridiskabc.no/hr

Direct download: E044_Bedriftskultur.mp3
Category:general -- posted at: 1:46pm EDT

"Den vanskelige samtalen". Når du for eksempel må konfrontere en ansatt med at du tror vedkommende har et avhengighetsproblem. Eller du kanskje må snakke med et nært familiemedlem eller en enn om et vanskelig tema. 

I denne episoden møter du Camilla Lynne Bakkeng som har 20 års erfaring med å rådgi ledere om hvordan de skal gå fram for å snakke med ansatte om vanskelige temaer. Hennes utgangspunkt er fra Akans arbeid innen rus og spilleavhengighet, men det du lærer i webinaret kan selvsagt brukes på mange andre situasjoner også.

Vi inviterer også til webinar for ledere og HR-ansvarlige. For informasjon om hvordan du kan få tilgang, se denne siden. 

Direct download: E043_Akan.mp3
Category:general -- posted at: 9:14am EDT

1