Juridisk ABC

Hvilke regler gjelder for hemmelige lydopptak? Er det stengt forbud å ta hemmelige eller skjulte opptak, eller er det tvert i mot helt fritt frem? Finnes det noen som helst god eller aktverdig grunn for at du skal gå rundt og ta opp samtaler med andre?

Direct download: Ferdig_filJuridisk_ABC-E036.mp3
Category:general -- posted at: 8:08pm EST