Juridisk ABC

I Norge har vi tre statsmakter: Stortinget, Regjeringen, og Høyesterett. 

Men hva vet du egentlig om Høyesterett?  

I denne episoden har vi gleden av å møte Tore Schei som er Høyesterettsjustitiarius - det vil si den øverste dommeren i Høyesterett. 

Vi får høre om hvilke saker domstolen behandler, hvordan retten er organisert, og et innblikk i utviklingstrekkene til denne viktige statsmakten som feirer 200 års jubileum i år.

Direct download: E018-Hoyesterett.mp3
Category:general -- posted at: 4:04pm EDT

1