Juridisk ABC

For å forstå norsk arbeidsliv må du også kjenne norsk tariffrett og "Den norske modellen", og organisasjonene rolle. I denne podcasten får vi besøk av Jan Fougner, som anses som en av norges aller fremste arbeidsrettsadvokater og juridiske forfattere. Jan gir oss en pedagogisk og spennende innføring i den kollektive arbeidsretten.

Direct download: E042_Kollektiv_Arbeidsrett.mp3
Category:general -- posted at: 7:01am EDT

I denne episoden er det Eivind som blir intervjuet av en annen podcaster, nemlig Christina Skreiberg fra podcasten Frilanslivet. Temaet er forhandlingsteknikk.

Direct download: podcast_1_forhandlinger.mp3
Category:general -- posted at: 6:30am EDT

1