Juridisk ABC (Erstatningsrett)

Verden der ute er farlig. I dag skal vi lære litt om personskader.Verden der ute er farlig. I dag skal vi lære litt om personskader.
I denne episoden skal vi inn på et dramatisk område i jussen. 
Vi har mange situasjoner i livet der folk skader seg. Det kan være i trafikken, på arbeidsplassen eller hjemme. Folk kræsjer, noen faller ned fra et stillas, mens andre snubler i teppekanten. I slike sammenhenger går vi til et underområde i erstatningsretten der vi finner temaet personskader.
Nylig hadde jeg en prat med Thomas Wangen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co på Lillestrøm. (Nei, alle advokater trenger ikke å jobbe i Oslo…) Han jobber med personskadesaker og har hatt møterett for Høyesterett i ti år.
Vi snakket litt generelt om erstatningsretten, og Thomas kunne fortelle om tre grunnregler for at du skal kunne få erstatning i etter norsk rett:● Ansvarsgrunnlag. Du må kunne rette pekefingeren mot noen som skal betale erstatning.● Årsakssammenheng. Altså mellom det som skjer, den skaden som opptrer og det økonomiske tapet.● Du må ha hatt tapt penger nå eller senere 
Hvis disse forutsetningene ikke er til stede, har man ikke krav på erstatning. I Norge. Glem amerikanske TV-serier med gigantiske erstatninger. Sånn har vi det ikke her i Norge.
Ute med varebilenSå for å gjøre samtalen litt mer matnyttig og konkret la jeg fram et eksempel for Thomas. Jeg tok ham tilbake til sommeren 94, en varm sommer med lange, lyse sommerkvelder. Akkurat da hadde jeg som ung mann en sommerjobb for et vaskeri, og tidlig en morgen var jeg på vei innover i Eidsberg. Det neste jeg husker er at jeg våknet opp av tut og blink fra en møtende trailer. Jeg fikk slengt varebilen min til siden, og vi unngikk heldigvis kollisjon. Og det ble heller ikke skade på noe eller noen.
Men tenk om? Tenk om jeg hadde kollidert og skadet meg. Hvordan hadde det da stilt seg med erstatninger? Hva med inntektstap? Hva om jeg aldri kunne ta utdannelse? (Jeg hadde kommet inn på jusstudiet.) Hva hadde mine foresatte hatt krav på? 
Spørsmålene var mange, men Thomas svarte sporty på alt og mer til.
To sporDet første Thomas kunne rydde opp i var at vi har med to ulike rettsområder å gjøre her. Vi har å gjøre med en trafikkskadesak, og vi har å gjøre med en yrkesskadesak. Det hadde gitt meg økte rettigheter, både i forsikringen og gjennom folketrygden og NAV-systemet.
Men så var det dette med at jeg var trøtt, kanskje jeg hadde duppet av? Kanskje måtte jeg tåle en reduksjon i erstatningen fordi jeg kollisjonen? Samtidig kunne han fortelle at slike avkortninger, som vi kaller det, sjelden er så voldsomt store Og selv om en erstatning reduseres med 50% er det fortsatt en erstatning. Altså skal man ikke sitte og tenke at “kanskje var det min feil, det hele? Jeg får sikkert ikke noe”. 
Så snakk med en advokat.
Men blir det ikke dyrt å springe til advokater? Faktum er at normale utgifter til en advokat blir dekket i tillegg til en erstatning, så det er ikke noe å bekymre seg over. Det første advokater gjør i sånne saker er å be forsikringsselskapene bekrefte at de betaler utgiftene til advokat.


Vi snakket ganske lenge, Thomas og jeg, og jeg tror vi var innom det meste. I podcasten kan du høre mer om:

 

  • Hva med mine pårørende? (14.50 ut i podcasten)hva har arbeidsgivere plikt til i yrkesskadesaker? (24.12 ut i podcasten)
  • Hvordan vurderer vi årsakssammenhenger? (32.26 ut i podcasten)
  • Hvor mye vekt tillegges en erklæring fra en legespesialist? (46.10 ut i podcasten)
  • Hva er hjemmearbeidstap? (58.12 ut i podcasten)
Direct download: E041_Personskade.mp3
Category:Erstatningsrett -- posted at: 5:32pm EDT

Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å være farlige, eller forårsake materielle skader.
 
Hvilke regler gjelder for produsentens ansvar for den skade produktene volder på person eller eiendom eller andre gjenstander?
 
Dagens gjest i Juridisk ABC podcast har bokstavelig talt skrevet boken om Produktansvar, som forfatter av lovkommentaren til produktansvarsloven som kom ut i 2015.  Han har tidligere jobbet som advokat i Kluge Advokatfirma, vært dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett og ikke minst advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Ole André Oftebro er i dag partner i Advokatfirmaet Ræder. Der jobber han foruten med produktansvar, også mye med arbeidsrett og generell tvisteløsning.
 
Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no
Direct download: R025_Erstatningsrett_og_produktansvar.mp3
Category:Erstatningsrett -- posted at: 2:53am EDT

1